Oplossingen

Shift handover solution

Een goede 'shift handover' bezitten is een basiselement om de werking van elk bedrijf te controlere en optimaliseren. Onze oplossing is gecreëerd om zich aan te passen aan elk soort bedrijf, operatie en werkmethodologieën. Het heeft een zeer gebruiksvriendelijke interface met een minimale aanpassing en leertijd.

Demo aanvragen

Zorg voor een vlotte shift handover met onze oplossing

Onze oplossing voor de overdracht van ploegendiensten is gericht op het bieden van een flexibel en volledig configureerbaar webgebaseerd platform dat elk soort bedrijf in staat stelt om met succes gegevens over ploegendiensten vast te leggen en over te dragen.

Door het proces van ploegoverdracht te digitaliseren, maken we de volgende troeven mogelijk en versterken we ze:

VERBETERING VAN UW GEGEVENS

De nauwkeurigheid van uw ploeggegevens wordt onmiddellijk verbeterd.

UITERST FLEXIBEL

Alles is eenvoudig te configureren.

INTERFACE MET EXTERNE SYSTEMEN

Rapporten kunnen rechtstreeks worden ingediend bij externe systemen.

WEB BASED TOOL

Onze oplossing werkt in elke soort van web-based omgeving.

Processimulatie

AG Solution biedt een volledige offline processimulatie. Het gedrag van dit offline proces zal hetzelfde zijn. Hierdoor kunt u testen en opleiding verbeteren, de opstarttijd beperken en zelfs de stilstandtijd van een bestaande installatie beperken. Deze simulatie wordt gebruikt om vooraf FAT-tests uit te voeren en om operators te trainen in een offline simulatieomgeving voordat ze naar de installatie in het echt gaan.

Er worden verschillende scenario's uitgewerkt om verschillende situaties in de testomgevingen te simuleren. Deze scenario's zijn situaties die zich in de echte productieomgeving kunnen voordoen. Deze opstelling wordt gedaan in de opleiding van de operatoren om mogelijke oplossingen uit te werken.

Deze processimulatie heeft de mogelijkheid om een digitale tweeling te creëren. Samen met onze data scientist en IT professionals draaien we simulaties voordat de psychische installatie zelfs maar gebouwd is. De digital twin maakt het mogelijk om verschillende tests uit te voeren alvorens live te gaan. Een uitstekende tool om deze digital twins te bouwen is SIMIT van Siemens.

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Overall Equipment Effectiveness, beter bekend als OEE, detecteert het percentage van uw geplande productie dat effectief/productief is. Het bepalen van uw OEE is een zeer bekende methode in de procesindustrie.

Het wordt door velen berekend, maar zelden op een geautomatiseerde manier en in real-time als gevolg van een lage digitale volwassenheid.

Helpen bij de ontwikkeling van uw digitale volwassenheid is de kern van AG Solution. We hebben veel succesverhalen over het implementeren en verbeteren van OEE-rapportagesystemen. Een geautomatiseerde en real-time OEE zal gemakkelijk en snel de knelpunten van uw proces aangeven en de ROI waarborgen. 

Voorspellende procesbewaking

Door een bepaald proces te voorspellen kunt u daadwerkelijk de toekomst voorspellen. AG Solution biedt u de nodige instrumenten om uit te zoeken wanneer bijvoorbeeld een storing, blokkering of productiestop kan optreden.

Onze algoritmen geven inzicht in de verwachte levensduur van een bepaald bedrijfsmiddel. Op basis van uw historische gegevens geven wij een bepaald venster waarin wij de kans voorspellen dat het bedrijfsmiddel kapot gaat. Met deze kennis is het mogelijk om vroegtijdig onderhoud uit te voeren of te verlengen.

Voorspellend onderhoud

AG Solution past datagestuurde modellen toe op basis van variabelen die uw machinestatus en gezondheid detecteren om het volgende onderhoudsvenster te voorspellen. Excels die u laten zien wanneer u met het onderhoud aan de slag moet, behoren tot het verleden.

ONDERHOUD GEBASEERD 
OP GEGEVENS
PREVENTIE VAN
DOWNTIME EVENTS
SET & FORGET
MODEL

Een van de voordelen van een gemodelleerd systeem van AG Solution is dat u alleen onderhoud hoeft te plegen wanneer dat nodig is, op basis van gegevens, niet op basis van planning. Onze expertise in combinatie met uw proceskennis voorkomt stilstandsgebeurtenissen zoals storingen of breuken wanneer uw machines volgens een schema zouden moeten draaien. Het model is 'set and forget', waardoor het automatisch wordt bijgewerkt en leert van het verleden en zich daarop aanpast.

Causaliteit in kaart brengen

Het hebben van performance monitoring als datastromen in het systeem is een goede stap naar onderhoud en monitoring van uw systeem uptime. In de praktijk stelt het hebben van deze stromen u in staat om te analyseren welke gebeurtenis zich het eerst heeft voorgedaan.

Analyse van de causaliteit van downtimegebeurtenissen:
In
dit geval werden downtimegebeurtenissen van serverclusters geanalyseerd om meerdere hoofdoorzaken te onderzoeken, die overbelasting van het verbruik van serverbronnen (Ram/Cpu) veroorzaken, waarvan de effecten netwerkstoringen in het systeem zouden veroorzaken. Met kennis van de variabelen en gebeurtenisstromen wordt een analyse toegepast om de correlatie van gebeurtenissen te analyseren en zo de hoofdoorzaak van het probleem te vinden.

 1. Voorspellen en voorkomen van de oorzaken van stilstand
 2. Effectief monitoren en bijspringen in stilstand
 3. Alle verstoppingen of stops kunnen vroegtijdig worden gedetecteerd.

Route management controle

Routebeheer kan worden omschreven als een intern GPS-systeem voor uw meest complexe gelijktijdige materiaaltransporten.

Het wordt vaak gebruikt in zeer complexe installaties voor bulksilo's of tankparken. Dit controlebeheer houdt rekening met de volgende factoren die de mogelijke routes bepalen om producten van de ene bron naar de andere bestemming te brengen:

 1. Beschikbaarheid van apparatuur
 2. Product validatie
 3. Energieverbruik
 4. Efficiëntie
 5. Verontreiniging van het product
 6. Kwaliteitscontrole van het product
 7. Inklaring om product te leveren aan klanten
 8. Track en trace systeem voor alle transfers
 9. Rapportage van de overgedragen hoeveelheden

Standaardiseren van je bibliotheek 

Wij passen de bibliotheek aan de functionele behoeften van uw bedrijf aan. Het is een fundamentele, goed geteste omgeving om een veilige, goed gestructureerde, onderhoudbare en uniforme softwareontwikkeling te garanderen. De bibliotheek brengt een standaard in uw automatisering en op ontwikkelings- en operationeel niveau.

 1. Verbeter de kwaliteit van uw systeem
 2. Minder afhankelijk van wie er programmeert
 3. Eenvoudige samenwerking met verschillende integratoren
 4. Beter onderhoud en beheer van deze bibliotheken

Wij ondersteunen onze klanten bij de creatie en het onderhoud op het niveau van:

 1. Siemens PCS
 2. TIA-portaal
 3. Siemens S7

Procesoptimalisatie

Procesoptimalisering bij AG Solution kan plaatsvinden met behulp van algoritmen die de procesparameters analyseren en een aantal voorspellende capaciteiten geven. Op basis van historische gegevens kan een model "leren" en een reeks door de operator gecontroleerde variabelen (bijvoorbeeld het productietempo) voorspellen. Door de voorspellende kracht van modellen voor machinaal leren te gebruiken, maken wij het voor de operator mogelijk om de resultaten van zijn acties in real-time te testen voordat het proces plaatsvindt.

Zo kan de operator verschillende acties testen alvorens ze op het echte proces toe te passen, en het resultaat van het proces sturen. De optimalisatiemodule levert bruikbare output. Bijvoorbeeld door de operator advies te geven over welke variabelen hij moet aanpassen om de productie te maximaliseren, zoals in onderstaande afbeelding.

Samen met AG Solution kunt u uw totale proces optimaliseren. We zullen machine learning (ML) algoritmen bouwen en we zullen de beheersbare variabelen detecteren zodat het model kan worden getraind om de optimale configuratie van uw werkeenheid te krijgen.

Virtualisatie

Het gebruik van virtualisatie in fabrieksomgevingen heeft vele voordelen. Met onze virtualisatieoplossing kunt u kritische toepassingen en datacenters op een veilige manier scheiden en verdelen. Door onze oplossing op uw fabriek toe te passen, worden de kosten van de HW-infrastructuur, het onderhoud en de administratie verlaagd, waardoor uw ROI toeneemt.

Omdat ons systeem kan worden gebruikt om scenario's te testen zonder de productie in een geïsoleerde omgeving te beïnvloeden, worden de stilstandtijden van de fabriek verkort:

 1. Systeemupgrades
 2. Toepassingsimplementaties
 3. Implementaties
 4. Migraties
 5. Levenscycli

Virtuele sensoren

AG Solution past machine learning technieken en strategieën toe om virtuele sensoren te creëren die data driven zijn. Deze sensoren hebben geen uitvaltijd en maken voorspellingen van komende waarden mogelijk. Ze zijn betrouwbaar als het gaat om falende sensoren of onnauwkeurige meetpunten.

werkend team
Bijvoorbeeld: In een corrosieve lijn gaat een pH-sensor voor het meten van de zuurgraad niet lang mee. Hij degradeert na verloop van tijd, en daarmee worden zijn metingen steeds minder nauwkeurig. De druk op het onderhoud om de sensor voortdurend te configureren, kalibreren en vervangen is kostbaar. Een robuuste gegevensoplossing, gebaseerd op genomen monsters, productgegevens en in-line metingen van de beïnvloede pH. Op basis van jarenlange gegevens wordt een gemodelleerde oplossing ontwikkeld, die de pH van de stroom in real-time voorspelt op basis van de invoergegevens. De modellering en uitvoering van het model gebeuren ter plaatse in een machine-learningknooppunt, waardoor interacties en finetuning mogelijk zijn, evenals hermodellering en hertraining.

Golden Batch

Met onze Golden Batch-oplossing kunnen onze klanten het perfecte tijdgebonden profiel vastleggen voor alle proceswaarden die de productkwaliteit beïnvloeden. Zo wordt de perfecte =gouden batch product wiskundig en visueel beschreven. Vervolgens controleert onze oplossing uw real-time procesparameters en vergelijkt ze met de gouden batch. Zo kunnen onze klanten hun batches corrigeren en "opslaan".

Gouden batch (vaak ook gouden profiel genoemd) wordt gedefinieerd als het tijdgebonden profiel van de proceswaarden die werden geregistreerd voor een batch met de beste productkwaliteitsdoelstellingen. Tegenwoordig is continue procesverificatie cruciaal om uitmuntende fabricage te bereiken. De real-time verificatie van kritische procesparameters is cruciaal om de onvoorziene resultaten voor uw batchproductie te verminderen. Golden batch maakt deze capaciteit mogelijk en maakt het mogelijk de onverwachte resultaten te bestuderen, procesvariabiliteit te detecteren en een duidelijk tempo voor continue verbetering te bepalen.

Bij AG Solution maken we gebruik van onze kennis uit een breed scala aan proces ervaring om zo samen te werken met uw afdeling voor continue verbetering. Op deze manier kunnen we de beste oplossing creëren om uw beste batch te reproduceren.